OPPO F1S
OPPO Mobile Vi?t Nam ?ã chính th?c gi?i thi?u chi?c ?i?n tho?i OPPO F1s. ?ây là chi?c ?i?n tho?i k? nhi?m chi?c OPPO F1 khá thành công trong phân khúc ph? thông và s? là thi?t b? ch? l?c c?a OPPO n?a cu?i n?m nay t?i th? tr??ng Vi?t Nam. Giá bán l? c?a thi?t b? này là 5,990,000 ??ng.

1. THI?T K?:

thiet-ke-oppo-f1s

– Hôm nay, Oppo Vi?t Nam ?ã t? ch?c s? ki?n ra m?t chuyên gia t? s??ng F1s t?i TP. H? Chí Minh. V? thi?t k?, Oppo F1s v?n ???c gi? nguyên phong cách thi?t k? th?a h??ng t? hai ?àn anh là F1 và F1 Plus nh? các s?n ph?m g?n ?ây c?a hãng. Màn hình 5,5 inch ?? phân gi?i HD c?a máy cho ch?t l??ng hi?n th? t?t. Nút Home tích h?p c?m bi?n vân tay ???c làm b?ng ceramic.

phim-cam-bien-van-tay-lam-tu-gom-su-cua-oppo-f1s

Phím c?m bi?n vân tay ???c làm t? ch?t li?u g?m s? ceramic v?i vi?n kim lo?i bao quanh thêm s? sang tr?ng cho máy.

– Máy có thi?t k? nguyên kh?i v?i ph?n khung s??n ???c b?c m?t vi?n kim lo?i v?i phong cách Micro Arc ôm sát thân máy giúp c?m ch?c, d? ch?u h?n và m?t l?ng làm b?ng kim lo?i, ???c tô ?i?m b?i vi?n vát kim c??ng ch?y d?c thân máy, trông khá gi?ng chi?c Oppo F1 Plus thu nh? l?i. Hai nút b?m c?ng là ngu?n và âm l??ng ???c b? trí hai bên giúp ng??i dùng d? dàng c?m và b?m b?ng m?t tay. ??nh máy có m?t micro khác. ?? máy là gi?c c?m tai nghe, micro, c?ng s?c và loa ngoài.

mat-lung-lam-bang-hop-kim-nhom-cua-oppo-f1s

Máy có thi?t k? nguyên kh?i v?i m?t l?ng làm b?ng kim lo?i cho c?m giác sang và sáng.

canh-phai-oppo-f1s

C?nh ph?i c?a Oppo F1s là phím ngu?n và khe Sim, th? nh?.

canh-trai-oppo-f1s

C?nh trái là phím t?ng/gi?m âm l??ng.

canh-duoi-oppo-f1s

c?nh d??i là jack c?m tai nghe 3.5mm và dãi loa.

canh-tren-oppo-f1s

2. MÀN HÌNH:

– Oppo F1s ???c trang b? màn hình 5.5 inch ?? phân gi?i HD b?o v? b?i kính c??ng l?c Gorilla Glass 4, ???c vát cong 2.5D, k?t h?p v?i vi?n màn hình siêu m?ng 1.5mm giúp cho máy tr? nên ??p và sexy h?n.

man-hinh-voi-duong-vien-manh-cua-oppo-f1s

3. C?U HÌNH:

– V? c?u hình, Oppo F1s s? d?ng b? vi x? lý MediaTek MT6750 8 nhân t?c ?? 1.5GHZ, RAM 3GB, b? nh? trong 32GB có th? m? r?ng qua khe c?m th? nh?, viên pin dung l??ng 3075 mAh, tích h?p c?m bi?n vân tay siêu nh?y 0.22 giây và h? tr? khe SIM 3 trong 1. V? camera, ?ây là th? mà F1s nh?n m?nh v?i camera sau 13MP F/2.0 và camera tr??c có ?? phân gi?i lên ??n 16MP

– Oppo F1s s? ???c cài ??t s?n h? ?i?u hành Color OS 3.0 d?a trên n?n Android 5.1 khi bán ra.

4. CAMERA:

– ?i?m n?i b?t c?a s?n ph?m là camera tr??c v?i ?? phân gi?i 16 megapixel h? tr? ch? ?? làm ??p beautify 4.0. Tr?i nghi?m th?c t? máy ?nh c?a F1s sáng ??p h?n c? ?àn anh F1 Plus.

camera-truoc-oppo-f1scamera-truoc-cua-oppo-f1s-2

– Nh?m ??n ng??i dùng chuyên t? s??ng, bên c?nh camera sau 13MP f/2.0, tích h?p công ngh? l?y nét theo pha Phase Detection AF, h? tr? ch?p siêu phân gi?i UltraHD lên t?i 50 MP, Oppo F1s còn ???c trang b? camera tr??c 16MP v?i c?m bi?n CMOS kích th??c 1/3.1” v?i ?ng kính kh?u ?? l?n F/2.0 cùng tính n?ng làm ??p Beautify 4.0, b? l?c màu phong phú cùng ch?c n?ng flash màn hình giúp cho ra nh?ng b?c ?nh selfie ??p và t? nhiên nh?t.

camera-sau-cua-oppo-f1s

Camera sau Oppo F1s v?i 13MP, f/2.0

– Không ch? v?y, camera tr??c c?a Oppo F1s còn h? tr? ch?p ?nh Panorama giúp b?n t? tin wefie v?i b?n bè.

– Máy ???c trang b? nhi?u tính n?ng chuyên d?ng cho vi?c ch?p ?nh Selfie ch?t l??ng cao nh?

– Ch? ?? làm ??p Beautify th? h? 4, giúp che ?i các khuy?t ?i?m trên khuôn m?t ?? có b?c ?nh chân dung ??p h?n.

– Ch? ?? Selfie Panorama ??n ch?p Selfie v?i c?nh r?ng

– Ch? ?? kích ch?p khi v?y tay tr??c camera

– Các b? l?c màu (filter) t?o hi?u ?ng màu s?c, ho?c b?n c?ng có th? chèn các bi?u t??ng hình h?c ??c ?áo vào ?nh ?? t?ng thêm s? ?n t??ng

– Tính n?ng t?n d?ng ?? sáng c?a màn hình tr??c nh? m?t ?èn tr? sáng.