Quà t?ng tr? giá 1 tri?u ??ng khi ??t tr??c J7 Prime

Galaxy J7 Prime có giá chính th?c là 6,29 tri?u ??ng v?i hai phiên b?n màu ?en và vàng gold. S?n ph?m d? ki?n có m?t t?i FPT Shop t? ngày 23/9.

Các khách hàng ??t mua Galaxy J7 Prime t? nay ??n h?t ngày 6/9 s? ???c nh?n ngay b? quà t?ng tr? giá 2 tri?u ??ng, bao g?m lò vi sóng thông minh Samsung ME731 ???c tráng men g?m và trang b? 3 h? th?ng phân ph?i h?i nóng, SIM VinaPhone v?i dung l??ng 3G t?c ?? cao 5 GB m?i tháng,

??t mua Galaxy J7 Prime t? 7/9 ??n 22/9, khách hàng s? ???c nh?n b? quà tr? giá 1 tri?u ??ng bao g?m: tai nghe Bluetooth High-

FPT Shop tang 1 trieu dong khi dat mua Galaxy J7 Prime hinh anh 1T?t c? khách hàng hoàn t?t ??t c?c Galaxy J7 t? 1/9 ??n 22/9 ??u có c? h?i trúng thêm 500 laptop Asus Core i3 thông qua hình th?c quay s? may m?n vào các ??t 15/9, 29/9 và 6/10.

Mua tr? góp 0% lãi su?t

N?u ch?n mua theo hình th?c tr? góp và thanh toán qua th? tín d?ng ANZ, khách hàng s? ???c h??ng 0% lãi su?t trong su?t th?i gian tr? góp ??ng th?i nh?n ???c toàn b? quà t?ng trên.

Ngoài ra, khách hàng c?ng ???c h??ng 0% lãi su?t mua tr? góp qua HDS, tài chính HD SAISON (không áp d?ng ??ng th?i v?i quà t?ng) trong k? h?n 4 tháng và tr? tr??c 30% giá tr? s?n ph?m.

Khách hàng có th? nh?n ???c t?t c? ?u ?ãi trên khi mua s?n ph?m t?i t?t c? c?a hàng FPT Shop trên toàn qu?c ho?c ??t mua online t?i ?ây v?i s? ti?n c?c là 200.000 ??ng.

FPT Shop tang 1 trieu dong khi dat mua Galaxy J7 Prime hinh anh 2Samsung Galaxy J7 Prime s? h?u màn hình l?n 5,5 inch Full HD, vi x? lý 8 nhân xung nh?p 1,6 GHz v?i 3 GB RAM ch?y trên n?n Android 6.0.1.

FPT Shop tang 1 trieu dong khi dat mua Galaxy J7 Prime hinh anh 3
Camera chính c?a Galaxy J7 Prime có ?? phân gi?i 13 MP kèm ?èn flash LED, có t?c ?? ch?p và l?y nét nhanh, cho ch?t l??ng ?nh khá t?t trong t?m giá t??ng ?ng. Camera tr??c c?a s?n ph?m có ?? phân gi?i 8 MP, mang kh?u ?? f/1.9 giúp ng??i dùng có ???c nh?ng t?m ?nh selfie ch?t l??ng ngay c? trong ?i?u ki?n thi?u sáng.